Bóng đèn Compact cho nông nghiệp 3UT4 23W IP65 NN1 E27 Rạng Đông

Bóng đèn Compact cho nông nghiệp 3UT4 23W IP65 NN1 E27 Rạng Đông